Automatització

Avaries elèctriques: Quadres elèctrics de maquinàries, sistemes de control per a sistemes de fred i maquinària d'hostaleria, etc.